17 Mart 2024

KAYÜ’de Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruluyor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) bünyesinde Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünün, Rektörlük bünyesinde Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki teklifini 15.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında inceleyen Yükseköğretim Kurulu, teklifi uygun gördü. Adı geçen merkeze ait yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ Rektörlüğü bünyesinde Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin teklifin YÖK tarafından uygun görülmesinin sevindirici bir durum olduğunu belirtti.

Günümüz koşullarında özellikle dijital güvenlik bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesi üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında olması gerektiğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu amaca hizmet etmek için Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasının amaçlandığını söyledi.

Rektör Karamustafa, kurulması uygun görülen Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin amacının, siber saldırı ve anormal trafik akışlarını tespit etmek, bu sayede oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmeye yönelik proaktif yaklaşımlarda bulunabilmek olduğunu kaydetti.

Rektör Karamustafa, merkez faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkıları ise şöyle özetledi:

“Kurulması planlanan Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde internet üzerinden yapılan saldırı amaçlı anormal trafik akışlarının tespiti için ölçüm ve analiz çalışmaları yapılarak, oluşabilecek sıkıntıların önceden önüne geçilmesi hedeflemektedir. Birimin vermeyi öngördüğü hizmetler sayesinde, normal internet uygulamalarının trafik akış analizleri yapılacak, trafik parametreleri belirlenecek ve modellemesi yapılacaktır. Güncel trafik yükleri kullanılarak yapılacak verimli modellemeler, ağ simülatör uygulamalarından, ağ kaynaklarının daha verimli ve etkin paylaşımına kadar birçok alanda önemli çıktılar sağlayacaktır. Ağ kaynaklarını hızla tüketen saldırıların tespiti ve sonucunda önlemlerin alınması, başta üniversiteler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ağ kaynaklarını daha verimli kullanımına katkı sağlayacaktır. Sunucuları, ağ sistemlerini iş göremez hale getiren atakların tespiti ve önlenmesi hususunda topluma ve üniversiteye katma değeri olan projeler gerçekleştirilecektir. İlgili araştırmacılar ve araştırma merkezi faydalanıcıları internet trafiği gibi büyük boyutlu verilerin analizleri noktasında yeni kazanımlar elde edecek ve gittikçe önemi artan bu sahada kalifiye bireyler yetiştirilecektir. Etkin internet trafiği ölçüm ve analiz metotları geliştirilerek, bu konuda yeni bakış açıları bilim insanlarına kazandırılacaktır.”

Yazarlarımızın diğer yazıları için tıklayınız.
follow me