16 Mart 2024

HACILAR BELEDİYE MECLİSİ

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine
istinaden Haziran Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

            Hacılar Belediye meclis
salonunda gerçekleştirilen Haziran ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye
Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlık etti. Toplantıda 6 asıl bir ek gündem
olmak üzere 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

            Gündemin birinci ve
ikinci maddesinde, mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait taşınmazların satışı,
trampası ve tahsisi için Encümenine yetki verilmesi ile 2019/1 Nolu İmar
Komisyon Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

            Gündemin üçüncü
maddesinde ise Karpuzsekisi Mahallesi’nde Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait
olan 4244 Ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar plan değişiklik talebi görüşülerek
İmar Komisyonuna havalesinde oybirliği ile karar verildi.    

Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı
toplantısının dördüncü maddesinde yer alan Muhittin Tatar Cami korkuluklarının
yapılması talebi ile 5’inci maddesinde yer alan 2019/1 nolu Plan ve Bütçe
Komisyon Raporu ve 6’ıncı maddede yer alan mezarlık fiyatları ve devir
işlemlerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi görüşülerek oybirliği ile
kabul edildi.

Meclis Toplantısının ek gündem maddesinde ise
Karpuzsekisi Mahallesi 4549 nolu adanın imar plan değişikliği talebi
görüşülerek İmar Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

            Hacılar Belediye Başkan
Vekili Ahmet Bostancı, Hacılar Belediye Meclisi tarafından alınan kararların
Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yazarlarımızın diğer yazıları için tıklayınız.
follow me