16 Mart 2024

“Düşük maliyetler için KEPSAŞ ile en uygun koşularda görüşülüyor”

Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik zamları ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 
Düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İncesi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, KEPSAŞ (Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi) Genel Müdür Yardımcısı Bekir Çataloluk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
Sanayicilerin elektrik faturalarında ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Başkan Nursaçan, “Türkiye’de ki organize sanayi bölgelerinde 50 binin üzerinde tesis üretim yapıyor. Bu fabrikalarımızın her biri, Türkiye’nin önemli bir değeri. Bizim bu fabrikalarımızı daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya yönlendirmemiz gerekiyor. Ancak, Kayseri OSB’deki sanayicilerimiz, son dönemde elektrik fiyatlarında çok ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya gelmiştir. Hem fiyat arttı hem de Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygulaması nedeniyle, sanayicilerimiz elektrik birim fiyatlarını öngöremez hale geldi. YEKDEM son kaynak tedarik tarifesi 20 Ocak 2018’de uygulamaya konuldu. Kayseri OSB olarak biz de, 1 Nisan 2018’de bu uygulamaya dahil olduk. Bilindiği üzere; YEKDEM; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasını ifade etmektedir. EPDK’nın yayınlamış olduğu tahmini YEKDEM bedeli ile her ay birim fiyat oluşturulmakta ancak gerçekleşen YEKDEM, faturalar kesildikten 15 gün sonra açıklanmaktadır. Bu fark, Bir sonraki ayda faturalara ilave edilmektedir. OSB’lerin işletme profiline bağlı olarak, enerji tüketimleri farklılık arz etmektedir.Bazı bölgelerde petro kimya tesisleri, bazı bölgelerde tekstil, otomotiv ve benzeri sektörler çoğunluğu teşkil etmektedir. Bu durum, enerji tüketimlerini doğrudan etkilemekte dolayısıyla; her OSB’nin kendine özgü enerji tüketim profili ortaya çıkmaktadır. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz, Özellikle tatil günlerinde, bayramlarda, gece saatlerinde, bayramlarda gece saatlerinde, tatillerde gece saatlerinde, zaman zaman sıfır maliyetle enerji tedariği mümkün olabilmektedir. Bilindiği üzere, Kayseri OSB’de tatil günlerinde, bayramlarda ve gece saatlerinde çalışan tesis sayısı oldukça azdır. Çoğunlukla sanayi tesislerimiz gündüz saatlerinde çalışmakta, bu durum da ortalama enerji maliyetlerimizi haliyle etkilemektedir” dedi. 
‘KEPSAŞ ile en uygun koşullarda görüşülüyor’ 
Bu bakımdan, diğer OSB’lerle, Kayseri OSB’yi kıyaslamak doğru ve sağlıklı bir kıyaslama değildir. Kayseri OSB olarak KEPSAŞ ile yapılan her sözleşme döneminde en uygun koşullarda elektrik tedariği için azami çaba ve gayret gösterilmektedir. Yine, açıkça ifade etmeliyim ki, KEPSAŞ’la yapmış olduğumuz sözleşmede KEPSAŞ tarafından KayseriOSB’den Teminat Mektubu dahi alınmamıştır. Zira teminat mektubu da, etkili bir maliyet unsurudur. İşte bütün bunlar, bölgemiz sanayicilerinin menfaatlerinin korunması konusunda ne kadar hassas davrandığımızın önemli bir göstergesidir. Şunu da özellikle belirtmek isteriz; serbest tüketici hakkına sahip her sanayicimiz, bizim temin ettiğimizden daha uygun daha cazip şartlarda elektrik bulabiliyor ise oradan da temin edebilir. Bu bakımdan, Tüm OSB’ler Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın mevzuatına uymak zorundadır.Geçtiğimiz günlerde, benim de yönetiminde yer aldığım OSB üst Kuruluşu OSBÜK tarafından ‘Organize Sanayi Bölgeleri, Son Kaynak Tedarik Tarifesi ve Enerji Birim Fiyatları Raporu’ hazırlandı. Hazırlanan bu rapor OSB Üst Kuruluşu olan, OSBÜK Başkanımız Sayın Memiş Kütükçü tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz ziyaret edilerek, OSB’lerin taleplerini içeren raporlar sunuldu. KayseriOSB tarafından ayrıca, sanayimiz üzerine binen enerji maliyeti yükünün tekrar gözden geçirilmesi konusunda ilgili makamlarla görüşmeler yapılmış, bu durum bir rapor halinde sunulmuştur. Sadece bu konu değil sanayimizi ilgilendiren her konu yakın takibimizdedir. 
‘Rakamları belirleyen kurumlarla sıcak temas halindeyiz’ 
Bu konu sadece OSB’nin yetkisi dahilinde de değildir. Rakamları belirleyen yetkili kurumlarla sıcak temas halindeyiz. Bu bakımdan, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için mutlaka farklı bir metot geliştirilmelidir. Son Kaynak Tedarik Tarifesi içinde yer alan, YEKDEM maliyetlerinin ağır yükü sanayicilerimizin üzerinden mutlaka kaldırılmalıdır. Kayseri OSB Yönetimi her zaman sanayicilerinin yanındadır. Bu anlayıştan hareketle, her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olduk olmaya da devam edeceğiz. 
İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Baktır, fiyatlara yönetim olarak herhangi bir şekilde müdahale edemediklerini fakat fiyatların yüksek olduğunun farkında olduklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Bizler sanayici olarak, elektrik fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçiyiz. Her zaman için biz maliyetlerimiz uygun fiyata almayı tercih ederiz ama bu toplantımızdaki maksat, birilerine cevap yada karşılık vermek değildir. Devletimizin enerji politikalarında izlediği 2 yöntem vardır ve bunları kısaca açıklamak isterim ben sizlere. Devlet der ki siz elektriği ulusal tarifeden alıyorsanız ki bu tarifeyi de evler ve ticarethaneler alıyor. Bunlar da bir fiyat uygulamasına gidiliyor şu anda ticarethanelerinki 42 kuruş evlerin de 32 kuruş civarında. Eğer siz 10 milyon kilowatt üzerinde elektrik kullanıyorsanız diyor ki size, piyasa takas yada yekten fiyatlardan almak zorundasınız. Burada da bizlerin Organize Sanayi Bölgeleri olarak, bu fiyatlara kesinlikle müdahale etme şansımız ve hakkımız yok. Orada fiyatlar borsada belirleniyor, yekten fiyatlarını devlet belirliyor. Bizim fiyatlarımız ortalama 40 kuruş civarındaysa, bunun 37-38 kuruşu sabit fiyatlardan oluşmaktadır. Yani organize yönetimlerinin burada hiçbir dahili ve müdahalesi yoktur. Tamamen serbest piyasada oluşan fiyatlardandır. KEPSAŞ da burada elektriği üreten firmalardan bize ulaşmasını sağlayan firmalardan biridir. Orada da burada da kar marjları yüzde 2-3 civarındadır ortalama. Organizelerin pazarlık edebilecekleri fiyat buradaki yüzde 2-3 civarıdır. Bu da elektrik fiyatlarına 3-5 kuruş yansır. Yani 2 Organize Sanayi Bölgesi arasındaki maksimum fark, 4 kuruşu geçmez. Bu yüzden bizim herhangi bir insiyatif kullanıp da OSB yönetimi olarak bu fiyatları aşağı düşürme şansımız yoktur. Buradaki yüzde 2-3’lük fiyatlara, K KEPSAŞ’la sıkı bir pazarlık yaparak en uygun fiyatlara alıyoruz. Sanayicimize en uygun fiyatı vermeye çalışıyoruz ama fiyatların genel düzey yüksekliği yönetimlerin elinde değil” 
Öngörülü bir elektrik maliyetinin olmadığını, her ay bir önceki aydan daha zamlı olduğunu söyleyen Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, “2018 tarifesine geçmeden önce biz bu konuyu, Mimarsinan OSB olarak takip etmiştik. Ulusal tarıfe gelişmeden, bir yazı yazmıştık. İçerik olarak, bu sisteme geçildiğinde sanayicilerin birim maliyetlerinin doğru tespit edilemeyeceğini ve rekabet şanslarını yitireceğini 2017 yılında bir yazı ile bildirmiştik. Aslında ulusal tarifelerinde sanayicilerimiz çok rahattı. Çünkü 3 aylık 6 aylık sabit fiyatların maliyeti hesabını yapabiliyorlardı. Öngörülü bir maliyetleri vardı, şimdi öngörü yok. Haziran ayı maliyetlerine 5 kuruş koyuluyor, Temmuz ayı maliyetlerine 6 kuruş koyuluyor. Koyulan 1 kuruş da Temmuz ayının farkı. Dolayısıyla ürettiği ürünlerin diğer ayki ürünlere 1 kuruş borcu olmuş oluyor. Temmuz ayında 39 kuruş, Haziran ayında 49 kuruş olmuş ve Haziran’da Mayıs’ın farkını ödüyoruz. Bu yüzden elektrik konusunda bir öngörü yok” ifadelerini kullandı. 
KEPSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bekir Çataloluk ise elektrik dağıtım şirketlerinin son dönemde yaptığı değişiklikler konusunda bilgiler vererek sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Maalesef enerji fiyatlandırmaları artık süreç dahilinde gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi bizde de farklılaşmaya başları. Önceden bir ticarethane tarifesi vardı, sanayi vardı, tarımsal sulama vardı. Bu süreçte Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nda düzenlendi hepsi. Yaklaşık 1 yıl önce, yaklaşık 50 milyon kilowatt tüketimi olan ticarethane ve sanayinin artık enerjilerini kendileri piyasadan serbest tüketici edasıyla, tedarikçilerden alma mükellefiyeti getirdi. Geçmiş 6 ay içerisinde de bu 50 milyon kilowatt saat, 10 milyon kilowatt saate düşürüldü. Sizler de tesislerinizde bunu aştığınız zaman gidip kendinize bir tedarikçi bulacaksınız. Dolayısıyla herhangi bir ticarethanenin, bu tüketimin üzerinde kendine bir tedarikçi bulmuyorum deme gibi bir şansı bulunmuyor maalesef. Bu durumda da kamu diyor ki senin yerine tedarikçi firmayı biz bulacağız ve devreye biz giriyoruz ve elektriğinizi gönderiyoruz ama yüzde 9.38 daha fazla maliyete katlanmak durumundasınız. Bundan yaklaşık 8 sene önce kamu, piyasadaki elektriğin yaklaşık yüzde 80’ini kendisi tedarik ediyordu ancak kamu bu işin içinden yavaş yavaş çıktı ve piyasaya enerji satanlar girmiş oldu. İş yeri için enerjiyi kamudan almaya kalkışmış olduğu zaman konuşmuş olduğumuz rakamlar yüzde 1’lerde ama bu sefer de yüzde 9 gibi maliyetlere katlanmak durumunda. 12 aylık dönem içerisinde her ay ve 24 saat esasına dayalı, günlük ve saatlik olarak belirlenir. Satıcılar bunları hesaplayarak size saatlik bir kulanım ücreti çıkarıyor. Bizim gibi Türkiye genelinde yaklaşık 250 şirket var. Yani sadece Kayseri’de bir şirket yok” 
Konuşmaların sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekir Çataloluk, geçtiğimiz hafta Ak Parti İl Danışma Meclisinde sanayicinin elektrik sorunlarını gündeme getiren Milletvekili Mustafa Elitaş için de, yanlış bilgilendirme yapmıştır dedi. 

Yazarlarımızın diğer yazıları için tıklayınız.
follow me