23 Mart 2024

AGÜ’de Deneysel Ekonomi Laboratuvarı

Abdullah Gül Üniversitesi’nde, Türkiye’de az sayıdaki
laboratuvarlardan biri olan Deneysel Ekonomi Laboratuvarı Kuruldu

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), Türkiye’de az sayıdaki
laboratuvarlardan biri olan Deneysel Ekonomi Laboratuvarı kuruldu.
Laboratuvarda farklı deneylerle, ekonominin ana maddesi olan insanın
davranışlarının değerlendirilmesiyle, karar alıcılara daha etkin politika
önerileri yapabilmeleri ve daha etkin karar verebilmeleri için yardımcı
olunması amaçlanıyor.

Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eyüp Doğan öncülüğünde yeni
kurulan laboratuvarda, Dr. Öğr. Üyesi Ali Yavuz Polat’ın “Deneysel
Ekonomi” dersinde ilk deney gerçekleştirildi.

Türkiye’de az sayıdaki laboratuvarlardan biri olan AGÜ
Deneysel Ekonomi Laboratuvarında, öğrenciler “Kamusal mal (public goods)”
deneyine katıldı.

Deneysel Ekonomi literatüründe önemli bir yeri olan bu deney
insanların kamusal mallara katkı yapıp yapmadıklarını, katkı yapıyorlarsa hangi
saik ve teşviklerle katılım yaptıklarını anlamak için kullanılıyor.

Kamusal mallar doğası gereği bedavacılık (free-riding)
problemi içeriyor ve toplumdaki bedavacıların (free-rider) diğer insanların
davranışlarını nasıl etkilediğini belirlemek, kamusal malların nasıl finanse
edilmesi gerektiğini anlamak için önem arz ediyor. Bu minvalde deneysel ekonomi
yöntemi karar alma mekanizmasını anlamamız için faydalı veriler sunuyor.

Yakın gelecekte, Deneysel Ekonomi Laboratuvarında farklı
deneylerin daha geniş katılımlı ve heterojen gruplarla gerçekleştirilmesi
planlanıyor.

Deneysel Ekonomi yönteminde bilgisayarların olduğu laboratuvarda
katılımcıların, gerçek teşvikler içeren deneylerde vermiş oldukları kararlar
analiz ediliyor.

Yazarlarımızın diğer yazıları için tıklayınız.
follow me